Mormon Newsroom
Официално изявление

Промени при храмовото надаряване

Съобщение от Първото президентство

На 20 юли 2020 г., понеделник, Първото президентство на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни направи следното съобщение относно промени при извършването на храмовото надаряване:

Свещените учения, обещания и обреди на храма са с древен произход и насочват чедата на Бог към Него, като сключват допълнителни завети и научават повече за Неговия план, включително за ролята на Спасителя Исус Христос.

Начините на обучение в храма са променяни много пъти посредством вдъхновение, дори в днешни времена, за да се помогне на членовете да разбират и спазват по-добре това, което научават в храма.

Част от служението в храма включва сключването на свещени завети или обещания с Бог. Повечето хора са запознати със символичните действия, които съпътстват сключването на религиозни завети (като например молитва, потопяване на даден човек във вода при кръщение или хващане за ръце по време на бракосъчетание). Подобни символични действия съпътстват сключването на храмовите завети.

Поради загриженост към всички и желание да се подобри процесът на придобиване на знание в храма, наскоро бяха одобрени промени при обряда на храмовото надаряване. Предвид свещеното естество на храмовите церемонии, молим нашите членове и приятели да не се занимават с предположения или публични обсъждания на тези промени. Вместо това каним членовете на Църквата да продължат да очакват деня, когато могат да се завърнат и цялостно да участват в свещеното храмово дело с молитва и благодарност.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.