Тема

Причастие

Причастието е официалното благославяне и раздавяне за членовете на Църквата на хляб и вода, символизиращи тялото и кръвта на Христос, обикновено извършвано по време на неделните събрания за богослужение. То е еквивалентно на подобвн обряд в много други християнски църкви.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.