Съобщения за медиите

Президент Тед Калистър ще посети членовете в България 

Заповядайте на 28.10.2014 г. от 18:30 ч. в сградата на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни в град София, ул. „Марин Дринов”, №21, където ще имаме възможността да чуем на живо послание от Президент Тед Калистър.

Президент Тед Калистър е един от висшите ръководители на Църквата, по настоящем - общ президент на Неделното училище за цялата църква.

Тед Р. Калистър е получил бакалавърска степен по счетоводство от университета Бригъм Йънг, магистърска степен по данъчно право от Ло Скуул Ню Йорк и докторска степен по право от Университета на Калифорния-Лос Анджелис. Той прекарва по-голямата част от професионалната си кариера, практикуващ данъчно право. Той и съпругата му Катрин са родители на шест деца.

Брат Калистър е служил в редица църковни призования: пълновременен мисионер в Мисията на Източните щати на Атлантическия океан, епископ, президент на кол, регионален представител, президент на мисия, член на Втория кворум на Седемдесетте и член на Президентството на Седемдесетте.

Можете да прочетете негови статии и повече за него тук:

https://www.lds.org/church/leader/tad-r-callister?lang=eng

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.