Mormon Newsroom
Съобщения за медиите

Президент Нелсън споделя свързана с расизма публикация в социалните медии и призовава за уважение към човешкото достойнство

Той напомня за призива на Твореца към всички нас да изоставим предразсъдъците си към всички групи или отделни хора

Предвид наскорошните събития, Ръсел М. Нелсън, президент на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, сподели следното послание в акаунтите си в социалните медии:

Заедно с много хора в тази държава и по света сме дълбоко натъжени от скорошните доказателства за расизъм и явно незачитане на човешкия живот. Ненавиждаме това, че някои лишават други от уважение и от най-основните свободи поради цвета на кожата им.
Натъжени сме и когато тези атаки над човешкото достойнство водят до ескалиращо насилие и безпорядък.

Нашият Творец призовава всички ни да изоставим предразсъдъците към която и да е група от Божии чеда. Всеки, който има предразсъдъци към друга раса, трябва да се покае!

По време на земното Си Служение, Спасителят постоянно служи на хората, които са изолирани, считани за незначителни, критикувани, пренебрегвани, тормозени и отхвърляни. Като Негови последователи не трябва ли да правим същото? Отговорът е „да“! Ние вярваме, че трябва да има свобода, доброта и справедливост за всички Божии чеда!

Да бъдем ясни. Ние сме братя и сестри, всеки от нас е дете на любящ Отец в небесата. Неговият Син, Господ Исус Христос, кани всеки да дойде при Него – „черен и бял, роб и свободен, мъж и жена“ (2 Нефи 26:33). На всеки подобава да върши това, което може в своята сфера на влияние, за да опазва достойнството и уважението, които заслужава всеки син и всяка дъщеря на Бог.

Величието на една държава зависи от нейния народ. Това означава, че гражданите трябва да си създадат морален компас, който да им помага да различават между правилно и грешно.

Не може да бъдат толерирани незаконни действия, като например грабежи, увреждане или унищожаване на публична или частна собственост. Никога грешка не е била поправяна чрез втора грешка. Злото никога не е било премахвано от повече зло.

Трябва да подхранваме вярата си в това, че Бог е Нашият Отец, а хората са братя.

Трябва да насърчаваме основно зачитане на човешкото достойнство на всички хора, независимо от цвета, вярванията или каузата им.

И трябва да работим неуморно, за да изграждаме мостове от разбиране, вместо да създаваме стени от сегрегация.

Умолявам всички да работим заедно за мир, за взаимно уважение и за изобилие от любов към всички Божии чеда“.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.