Mormon Newsroom
Съобщения за медиите

Президент Нелсън по време на общата конференция през октомври: Нека Бог да надделее, Приемете бъдещето, Живейте „една нова действителност“ 

„Бог не обича едни повече от други“ – казва президент Нелсън.

Да продължаваме напред, да приемаме бъдещето с вяра, да виждаме размирните времена като възможности да израстваме духовно и да избираме Бог да надделява в живота ни. Това бяха някои от основните послания, споделени от президент Ръсел М. Нелсън по време на 190-ата полугодишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни.

Въпреки, че президент Нелсън изрази радостта си от възможността да се съберем виртуално за конференцията, той също така изрази съжалението си към всички засегнати от продължаващата пандемия COVID-19, природни бедствия и други трудности.

„Нашият Небесен Отец и Неговият Син, Исус Христос, ни обичат, независимо от всичко! Грижа Ги е за нас! – споделя той. – Те и техните свети ангели ще бдят над нас“.

Президент Нелсън добави, че независимо от настоящата суматоха в света, можем да гледаме към бъдещето с радост, докато се обръщаме към нашия Спасител Исус Христос.

„Нека не буксуваме на едно място, вглъбени в спомени за миналото. Събирането на Израил продължава напред. Господ Исус Христос ръководи делата на Своята църква и тя ще постига божествените си цели“.

Вие желаете ли да позволявате на Бог да надделява в живота ви?

По време на неделната сутрешна сесия на конференцията, президент Нелсън учи за събирането на Израил и как това е свързано с желанието ни да позволяваме на Бог да бъде най-голямото влияние в живота ни.

Единственият начин да оцелеем духовно е с решителност да позволяваме на Бог да надделява в живота ни, да се вслушваме в гласа Му и да впрягаме силите си да помагаме за събирането на Израил“ – каза той.

По време на речта си, президент Нелсън повтори, че Бог обича всички Свои чеда и наблегна на това, че расизмът в Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни няма да бъде толериран.

„Уверявам ви, достойнството ви пред Бог не се определя от цвета на кожата ви. Божието благоразположение към вас или липсата на такова зависи от предаността ви към Бог и Неговите заповеди, а не от цвета на кожата ви“.

След като президент Нелсън поучи светиите да виждат себе си като участници в събирането на Божиите чеда, случващо се в момента, той отправи следната пророческа покана:

„Като изучавате Писанията си през следващите шест месеца, аз ви насърчавам да си направите списък с всичко, което Господ обещава, че ще стори за заветния Израил. … Мислете над тези обещания. Говорете за тях с вашите близки и приятели. След което живейте и наблюдавайте как тези обещания се изпълняват в собствения ви живот“.


Приемете бъдещето с вяра

Говорейки на жените и младите жени на 11 години и повече по време на сесията на жените, президент Нелсън изрази обичта и благодарността си за всичко, което те са направили, за да бъдат ежедневни герои в тези трудни обстоятелства. Той също така им напомни Господното обещание, че „ако (са) подготвени, ... няма да се бо(ят)“ (Учение и завети 38:30) и прикани всички да предприемат стъпки, за да бъдат по-подготвени материално, духовно и емоционално.

Той сподели три принципа, върху които да помислим:

Създавайте защитени места

Подгответе ума си да бъдете предани на Бог

Никога не спирайте да се подготвяте

Президент Нелсън учи, че „Окончателната ни безопасност идва, когато се впрегнем заедно с Небесния Отец и Исус Христос! Животът без Бог е живот, изпълнени със страх. Животът с Бог е живот, пълен с мир“.

Живейте в „една нова действителност“

В заключителната си реч в неделя следобед президент Нелсън призна, че в днешния свят често чуваме израза „нова действителност“. Но той покани учениците на Исус Христос да поставят началото на „една нова действителност“, която включва обръщане на сърцето към Бог, ежедневно покаяние, помагане и служене на другите, поддържане на вечна перспектива и живеене всеки ден така, че да бъдем по-добре подготвени да се срещнем с Бог.

Президент Нелсън обяви планове за построяването на шест нови храма преди да завърши конференцията с благословията си на мир:

„Благославям ви да бъдете изпълнени с мира на Господ, Исус Христос. Неговият мир е отвъд всяко човешко разбиране. Благославям ви с повече желание и по-голяма способност да се подчинявате на Божиите закони“. Той продължи: „Обещавам ви, че като правите това, ще бъдете обсипвани с благословии, между които повече смелост, лични откровения и хармония у дома и радост сред несигурността“.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.