Тема

Президент Бойд К. Пакър

Президент Бойд К. Пакър, президент на Кворума на дванадесетте апостоли на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, е отделен на този пост на 3 февруари 2008 г. Преди това той е действащ президент на Кворума на дванадесетте апостоли от 5 юни 1994 г. Непосредствено преди да стане действащ президент, той служи като член на Кворума на дванадесетте апостоли, като бива ръкоположен за апостол на 9 април 1970 г. Преди това служи почти 9 години като помощник на Кворума на дванадесетте апостоли.

Учител по професия, неговата кариера включва служба като отговорник на семинарите и институтите по религия към Църквата и член на административния съвет на Университета Бригъм Йънг.

Той следва във Уебър Колидж и в последствие получава бакалавърската и магистърската си степени от Университета на Щата Юта. Докторска степен по администрация на образованието получава от Университета Бригъм Йънг.

Президент Пакър е роден на 10 септември 1924 г. в Бригъм Сити, Юта. По време на Втората световна война служи като пилот на бомбардировач на тихоокеанския фронт.

Президент Пакър служи като президент на мисия Нова Англия. Той е автор на голям брой книги и други публикувани трудове. Той обича да рисува, особено птици. Женен е за покойната Дона Смит. Те са родители на десет деца.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.