Тема

Президентство на Неделното училище за деца

Църквата има обширна програма за преподаване на деца, наречена Неделно училище за деца, която е основана през 1878 г.  Целта й е да учи децата на Евангелието на Исус Христос и да им помага да живеят според евангелските принципи.

Програмата е предназначена за всички деца на възраст от 3 до 11 г. и се провежда всяка неделя за два часа, докато родителите участват в своите седмични събрания.  Понастоящем около 1 милион деца по света посещават Неделното училище за деца.

През април 2010 г. сестра Розмари М. Уикзъм бе призована за общ президент на Неделното училище за деца на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Сестра Джийн А. Стивънз и сестра Шерил А. Есплин са призовани да служат с нея като първа и втора съветничка.

„Развълнувани сме да имаме възможността да служим на (Божиите) деца”, казва Сестра Уикзъм в пресконференция след съобщението за призоваването й. „Има само две изисквания за това призование; те са да обичаме Господ и да обичаме Неговите чеда. Нашата най-голяма грижа е децата да знаят кои са и да бъдат обичани”, продължава тя.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.