Тема

Президентство на Неделното училище

Всички членове на Църквата на възраст на 12 и повече години се насърчават да участват в занятията на Неделното училище, които се провеждат всяка неделя като част от редовното седмично богослужение. Целта на занятията е изучаване на Евангелието на Исус Христос и укрепване на членовете и семействата.

Първото Президентство на Църквата призовава трима мъже да служат в общото президентство на Неделното училище. Под ръководството на Първото Президентство и Кворума на дванадесетте апостоли, членовете на общото президентство на Неделното Училище отговарят за дейността на Неделното училище.

Настоящият общ президент на Неделното училище е Тад Р. Калистър и негови съветници са Джон Сиърс Танър и Девин Дж. Дюрант.

 

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.