Тема

Президентство на Младите мъже

Общото президентство на Младите мъже служи под ръководството на Първото Президентство на Църквата и направлява дейностите за млади мъже мормони на възраст от 12 до 18 г. Понастоящем общото президентство се състои от Президент Дейвид Л. Бек, президент, Лари М. Гибсън, първи съветник, и Адриан Очоа, втори съветник. Те служат от април 2009 г.

Организацията на Младите мъже служи да подпомага израстването и развитието на всеки млад мъж чрез напътствия, дейности и съвместни мероприятия на организациите на Аароновото свещеничество и Младите жени. Организацията на Младите мъже подкрепя работата на Аароновото свещеничество в района и осигурява подкрепа на родителите и семейството. Ръководителите на организацията на Младите мъже подпомагат младите мъже да изпълняват целите на Аароновото свещеничество.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.