Тема

Президентство на Младите жени

Организацията на Младите жени подпомага родителите и свещеническите ръководители при подготовката на всяка млада жена да стане достойна да може да сключва и спазва свещените завети и да приеме храмовите обреди. Организацията подпомага израстването и развитието на всяка млада жена чрез неделни уроци, дейности през седмицата (като съвместни дейности с момчета и лагери), а също и програмата Личен напредък.

Общото президентство на Младите жени се състои от президент и две съветнички. Те пътуват често, за да се срещат с местни ръководители на Църквата и членове по целия свят, и помагат за укрепването на младите жени в Църквата.

Понастоящем Сестра Илейн С. Долтън е Общ президент на Младите жени. Нейни съветнички са сестра Мари Н. Кук и сестра Ан М. Диб. Те служат от април 2008 г.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.