Съобщения за медиите

Предстои редакция на книгата с химни и на сборника с детски песни на светиите от последните дни

Два сборника със свещена музика, публикувани от Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, ще претърпят значителни промени. Изпратено е писмо до ръководителите на Църквата по целия свят, в което е обявена редакцията на „Книга с химни“ и „Сборник с детски песни“, използвани в църковните събрания.

Новите сборници с музика ще бъдат създадени през следващите няколко години, с цел да сплотяват членовете и да отразяват нуждите на членовете по света. Избраните произведения ще включват основни химни и песни, чрез които се преподават ученията на Евангелието.

Създадени са комисии, под ръководството на Първото президентство, които да препоръчват промени в настоящите сборници с химни.

Новите музикални произведения ще бъдат събрани в една книга с химни и един сборник с детски песни, които да предлагат едни и същи химни и песни на всички езици. В допълнение към отпечатаните сборници ще бъдат записани и нови аудио записи на химните и песните. Музиката ще бъде на разположение след като бъдат отпечатани новите сборници. В печатните сборници с химни няма да бъдат включвани национални химни.

Още от ранните дни на Възстановяването свещената музика играе важна роля за светиите. Настоящата книга с химни е редактирана през 1985 г.

Актуалните за конкретните езици и области допълнителни химни, ще бъдат разпространявани чрез дигитални средства.

Нови оригинални химни, детски песни, текстове за песни без музика или музика без текст може да бъдат предавани за разглеждане на newmusic.lds.org. Може да се изпращат за разглеждане до пет химна и пет детски песни от един човек. Отзиви относно настоящите музикални произведения може да бъдат изпращани посредством онлайн анкета. Новите материали трябва да бъдат получени до 1 юли 2019 г.

Всеки композитор или автор на текст ще трябва да създаде профил, използвайки своя LDS Account, за да изпрати музика или текст. Всеки човек (член или нечлен) може да създаде безплатно LDS Account на ldsaccount.lds.org.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.