Съобщения за медиите

Представители на Църквата участват в конференция  „Хармония в различията“ 2017

 

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) взе участие в провеждащата се за четвърта поредна година научна конференция „Хармония в различията“ в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ). Събитието се проведе на 11 декември 2017 г. по случай Международния ден за правата на човека - 10 декември. 

Представители от Църквата бяха Георги Кралев - първи съветник в президентствотото на Българска Софийска мисия, Красимир Коларов - председател за страната, и Детелина Чобанова - директор връзки с обществеността.

Форумът бе открит с приветствие от проф.д.ик.н. Стоян Денчев, ректор на УниБИТ. Приветствия към участниците отправиха и д-р Емил Велинов, директор на Дирекция „Вероизповедания“ към Министерски съвет, д-р Марсел Израел от Международната организация Религии за мир - Европа и Сдружение Благодарност,  д-р Рупен Крикорян, председател на Националния съвет на религиозните общности,  д-р Светла Шапкалова от името на Организационния комитет.     

В конференцията  със  свои доклади участваха представители от Дирекция „Вероизповедания“ към МС, Национален съвет на религиозните общности в България, висши учебни заведения в страната и  др.

Георги Кралев, първи съветник в президентствотото на Българска Софийска мисия, заяви: „Представляваната от мен църква е готова да си сътрудничи с всички религиозни общности, всички общински и държавни органи и всякакви организации в хуманитарни инициативи, общорелигиозни проекти, образователни кампании, форуми и събития. За 27-годишното си присъствие в България имаме реализирани редица такива проекти, главно хуманитарни. Тази конференция е едно такова събитие и съм благодарен на организаторите. Надявам се в резултат на нея и други подобни събития да можем да бъдем отделни организации в теологично отношение, но едно в своя положителен принос в обществото“.

                                                      

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.