Тема

Председателстващо Епископство

Председателстващото Епископство се състои от трима мъже, председателстващият епископ и двамата му съветници, като те сформират един от председателстващите съвети на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Тези висши ръководители, всеки от които е епископ, служат под прякото ръководство на Първото Президентство. От сформирането си, Председателстващото Епископство е отговорно за много от материалните дейности на Църквата. Това включва работа по получаване, разпределяне и отчитане на десятъка и даренията на членовете; изпълнение на програми за подпомагане на бедните и нуждаещите се; проектиране, строителство и поддръжка на сгради за богослужение; поддръжка и прехвърляне на картоните за членство. Мъжете, избрани да бъдат председателстващи епископи, са се отличили със своите умения в бизнеса и мениджмънта, както и със своята религиозна отдаденост.

Епископ Х. Дейвид Бъртън е настоящият председателстващ епископ на Църквата и негови съветници са епископ Ричард С. Еджли и епископ Кейт Б. МакМълин. 
 

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.