Mormon Newsroom
Съобщения за медиите

Почина старейшина Робърт Д. Хейлз на 85

Старейшина Робърт Д. Хейлз от Кворума на дванадесетте апостоли на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни почина днес в 12.15 часа по причини, свързани с напреднала възраст. Той беше на 85 години (роден на 24 август, 1932 г.). Старейшина Хейлз  бе заобиколен от семейството си, в деня на своята смърт.

Робърт Дийн Хейлз е роден в Ню Йорк Сити на 24 август 1932 г. Той завършва Университета на Юта и получава магистърска степен по бизнес администрация от Харвард. Също така служи във Военновъздушните сили на Съединените Щати като пилот на реактивен изтребител. Сключва брак с Мери Крандъл, с която имат двама сина.

Старейшина Хейлз е подкрепен на 2 април 1994 г. в Кворума на дванадесетте апостоли и получава призованието си като висш ръководител на 4 април 1975 г. Като висш ръководител, той първоначално служи като асистент в Кворума на дванадесетте апостоли, а по-късно като член на Първия кворум на Седемдесетте. Той е председателстващ епископ на Църквата от април 1985 г. до момента, когато е призован да служи в Кворума на дванадесетте апостоли през 1994 г.

„Той живя според свидетелството си“ - казва президент Хенри Б. Айринг, член на Първото президентство. „Той познаваше Бог. Той познаваше Спасителя и Го обичаше. … Той действаше по начин, като че ли Бог бе наблизо, като че ли Небесният Отец бе наблизо“.

Призованието на един апостол се състои в това да бъде „специален свидетел за Исус Христос“ по целия свят. Старейшина Хейлз учи: „Ако всички ние имаме вяра в нашия Спасител, Той ще ни вижда през изпитанията и трудностите ни, и ние ще можем да издържим до край и да се завърнем в Неговото присъствие след този земен период на изпитание. Той е жив и познава и обича всеки един от нас. Той така силно желае да ни благославя, ако само дойдем при Него“.

Преди призованието му като висш ръководител, старейшина Хейлз служи като областен представител в продължение на пет години, отговаряйки за няколко църковни конгрегации. Той служи и като президент на клон, епископ (три пъти), висш съветник и като съветник на президента на кол, като всички тези позиции са свързани с големи отговорности. Той служи като президент на мисия Лондон Англия в края на 70-те години на 20-ти век и като първи съветник в Общото президентство на Неделното училище на Църквата.

„Старейшина Хейлз изгражда хората“ - казва президент Айринг. „Той е помагал тихомълком на хора в продължение на много години. Когато си дава сметка, че някой се нуждае от нещо, той действа по въпроса“.

Преди да бъде призован като пълновременен църковен служител, старейшина Хейлз се радва на видна бизнес кариера, като заема главни позиции в три големи компании. Президент Айринг описва старейшина Хейлз като „феноменален“ бизнесмен, който е „чувствителен“ и лоялен, и притежава „способността да разгадава хората“. 

Църквата ще обяви подробностите от погребението му, когато бъдат налични. Не е решено кога ще бъде призован и обявен приемникът в Кворума на дванадесетте апостоли.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.