Тема

Посещаваща учителка

Посещаващата учителка е жена, на която е възложено да се грижи за друга жена в нейния район или клон на светиите от последните дни и да й помага. За всяка жена са назначени две посещаващи учителки; те се свързват с нея най-малкото веднъж в месеца и я насърчават в усилията й да живее според Евангелието на Исус Христос. Включено в редовното посещение е послание с духовно напътствие, което е приспособено към нуждите и грижите на съответната жена. Посланията често вдъхновяват по-задълбочени евангелски обсъждания и така жените се учат взаимно.

„Посещаващите учителки служат от името на Спасителя. Нашите ръце са Негови ръце, нашата любов е Негова любов, и нашата служба е Негова служба. Добрите посещаващи учителки познават сестрите, които посещават. Те ги обичат, служат им и им помагат да изучават Евангелието … Те се съсредоточават върху укрепването на дома и личния живот. Няма по-голяма привилегия от това да бдиш над друг човек и го укрепваш”, казва общата президентка на Обществото за взаимопомощ Джули Б. Бек.

В допълнение към духовния аспект на тяхното призование, посещаващите учителки също помагат в светските нужди на жената и нейното семейство. Например, посещаващите учителки могат да приготвят храна след раждане на дете, или да помогнат с почистване на дома, ако жената е болна.

Повечето жени в Църквата имат възможността да служат като посещаващи учителки. Програмата за обучение при посещение се координира от Обществото за взаимопомощ, женската организация във всяка конгрегация на светиите от последните дни.

Програмата за обучение при посещение се допълва от програмата домашно обучение при посрещане на нуждите на светиите от последните дни. Домашните учители са двама мъже, на които е възложено да посещават всеки, който живее в даден дом. 

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.