Тема

Помощ след цунами

http://www.lds.org/library/page/display/0,7098,6215-1-3213-1,00.html

  • Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни изпрати незабавна хуманитарна помощ през декември 2004 г. на поразените от цунами области в Индонезия, Тайланд и Шри Ланка. В партньорство с организацията Islamic Relief Worldwide, Църквата изпрати храна и стоки от първа необходимост на поразените области.
  • Църквата продължава да помага на засегнатите райони чрез проекти за дългосрочна помощ. Домове, училища, медицински заведения и джамии са възстановени с помощта на местните правителства и фирми.
  • В някои области ръководители на Църквата, мисионери и членове на Църквата са работили да помогнат на хората да въвърнат препитанието си. На рибари, фермери и тъкачи са дадени необходимите инструменти, които ще им позволят да работят и да изхранват себе си, своите семейства и своите общности.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.