vaccination-cover.jpg
Съобщения за медиите

Позицията на светиите от последните дни относно ваксинирането

В отговор на нарастващия брой запитвания към Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни за нейната позиция относно ваксинирането, публикуваме текста на официалното изявление на Първото президентство, най-висшето ръководно тяло на международната Църква, относно важността на ваксинирането и имунизирането срещу предотвратими болести, публикувано на 19 януари 2021 г:

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни подкрепя ваксинирането от поколения насам посредством думи и дела. Като важна част от нашите хуманитарни усилия, Църквата финансира, разпространява и урежда поставянето на животоспасяващи ваксини по целия свят. Ваксинирането помага за ограничаване или премахване на животозастрашаващи заразни болести като детски паралич, дифтерия, тетанус, едра шарка и морбили. Ваксинирането, прилагано от компетентни медицински специалисти, защитава здравето и живота на хората.

Когато тази пандемия се разпространи по целия свят, Църквата незабавно прекрати събранията си, затвори храмовете си и ограничи другите си дейности, поради нашето желание да бъдем отговорни граждани на света и да допринасяме за борбата с пандемията.

Понастоящем се разработват и предоставят ваксини срещу COVID-19, за чието създаване много хора са работили, молили са се и са постили. Съгласно напътствията на местните здравни служители, ваксинирането се предлага първо на здравните работници, на работещите на предна линия и на други лица с най-висок приоритет за ваксиниране. Поради напредналата си възраст,висшите ръководители на Църквата над 70-годишна възраст вече се възползваха от възможността да се ваксинират.

Църквата насърчава своите членове, служители и мисионери да бъдат отговорни граждани на света и чрез имунизация да помогнат за потушаването на пандемията, предпазвайки себе си и другите. Всеки носи лична отговорност за своето решение дали да се ваксинира. При вземането на това решение, ние препоръчваме при възможност да се консултират с компетентен медицински специалист относно личните им обстоятелства и нужди.

Актуализираните версии на Общия наръчник на Църквата включват и следната информация:

Ваксиниране (38.7.13)

Ваксинирането, извършвано от компетентни медицински специалисти, защитава здравето и живота на хората. Насърчаваме членовете на Църквата чрез ваксинация да предпазват себе си, децата си и общността си.

В крайна сметка, всеки носи лична отговорност за своето решение дали да се ваксинира. Ако членовете имат притеснения, трябва да се консултират с компетентни медицински специалисти и да търсят напътствието на Светия Дух.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.