Съобщения за медиите

Писмо от областното президентство по случай 10-годишнината от освещаването на храма Киев

"Тъй като в момента не е възможно да се покланяте в храма, ви каня да участвате по-активно в работата по семейната история" президент Ръсел М. Нелсън

      

    

През август 2020 г. президентството на Област Източна Европа направи следното изявление относно 10-годишнината от освещаването на храма Киев. Те насърчават членовете на Църквата да увеличат участието си в работата по семейната история през тези специални времена.

   

Скъпи братя и сестри,

Всички ние живеем в специално време, за което много пророци са писали в Писанията. Сега е времето, когато Господ ускорява Своето дело по събирането на дома Израилев.

През август 2010 г., точно преди десет години, беше осветен първият храм в нашата област. Все още помним прекрасното празненство в деня преди освещаването, чудесните сесии на освещаването и специалния дух на любов и единство, който всички присъстващи членове почувстваха. През дните на освещаването на храма Господ ни показа какво означава да пребъдваме в Неговата любов.

Президент Ротай, президент на храма Киев Украйна, казва: „Много съм благодарен за моето свидетелство за истинността на Възстановяването на Евангелието на Исус Христос и централната роля на храмовете в процеса по събирането. Щастлив съм да служа в светия храм, където небето и земята се срещат. Това е място на откровение, вдъхновение, утеха и радост. Благодарен съм за вас и изпитвам голяма обич към вас, мои скъпи братя и сестри“.

Президент Нелсън ни учи на следното за храма: „Домът Господен е дом на познание. Там Господ ни учи по Своя начин. Там учим за Спасителя от всеки обред. Там се учим как да прогонваме противника и как да призоваваме Господната свещеническа сила да укрепва нас и нашите близки. Колко ревностно всеки от нас трябва да се стреми да намира убежище там! Тъй като в момента не е възможно да се покланяте в храма, ви каня да участвате по-активно в работата по семейната история, включително в проучвания на семейната история и индексиране. Обещавам ви, че като посвещавате повече време на храмовата работа и работата по семейната история, ще нараства и ще се подобрява способността ви да слушате Него. Братя и сестри, във времената на нашето бедствие, когато храмовете са затворени, вие все още можете да черпите сили от сключените от вас храмови завети и получено надаряване, ако почитате сключените от вас завети. Моля, използвайте това време, когато храмовете са затворени, да продължавате да живеете така, че да сте достойни или да станете достойни за храма“.

Ние, президентството на област Източна Европа, се радваме, че членове от много различни страни могат да посещават храма Киев и да сключват с Господ вечни завети, чието спазване ще им дава сила и мир в тези трудни времена. Нека се отзовем на поканата на президент Нелсън и да сме достойни за поклонение в храма и за обещаните благословии, които получаваме от Господ.

Нека Господ ви благослови, скъпи братя и сестри!

Президентство на област Източна Европа

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.