Тема

Патриархални благословии

Патриархалните благословии се дават на достойни членове на Църквата и съдържат личен съвет от Бог. Патриархалната благословия е предназначена да бъде пътна карта, която да напътства човек през целия му живот. Няма определена възраст за получаване на патриархална благословия, но получателите трябва да бъдат достатъчно възрастни и зрели, за да разбират значението й.

Патриархалната благословия се дава от патриарх, мъж, призован от ръководителите на Църквата да дава такива благословии. Патриархът полага ръцете си на главата на получателя и казва думите, които получава чрез божествено откровение. Думите на благословията се записват, така че получателят да има писмен екземпляр, който да изучава през живота си. Църквата също така пази екземпляр на благословията, в случай, че оригиналът се изгуби.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.