Тема

Патриарх

Думата патриарх се използва с две значения в Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни:

  1. Отговорен сан в Мелхиседековото свещеничеството. Призованието на патриарха е да дава специални патриархални благословии на членовете на Църквата. Патриарсите обикновено служат като такива до края на живота си.
  2. Алтернативно наменование за баща. Адам е първият патриарх и той е имал отговорността да благослови своето потомство и да му помогне да живее праведно.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.