Mormon Newsroom
Официално изявление

Още временни промени в мисионерската работа

В предстоящите седмици, значителен брой мисионери вероятно ще се наложи да се завърнат по родните си страни, за да продължат службата си.

Първото президентство и Кворумът на дванадесетте апостоли на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни изпращат настоящото писмо от 20 март 2020 г. до светиите навсякъде по света.

Скъпи братя и сестри,

Ние се отнасяме сериозно към здравето и безопасността на нашите мисионери и хората, на които те преподават. Бързо променящите се препоръки и ограничения за пътуване, които се появяват по света, създават сериозни проблеми от логистичен и друг характер. По тази причина бяха направени следните временни промени:

  • В предстоящите седмици, въз основа на международната обстановка, значителен брой мисионери вероятно ще се наложи да се завърнат по родните си страни, за да продължат службата си. Това ще се случва системно според неотложността на ограниченията за пътуване, нивото на тревога по отношение на COVID-19 и по други съображения.

  • Завръщащите се мисионери ще преминават през 14-дневен период на самоизолация и след това може да бъдат назначавани да служат в пределите на своята страна, в зависимост от местната обстановка.

  • Продължителността на службата за мисионерите, които се завръщат в САЩ или служат в пределите на САЩ, вероятно ще бъде намалена, за да се приспособи към големия брой мисионери, които се завръщат от цял свят.

  • Центровете за обучение на мисионери по целия свят няма да приемат нови мисионери. Обучението на мисионерите ще се извършва от центровете посредством технологиите, а мисионерите при първа възможност ще бъдат изпращани до своите определени мисии.

Ще бъдат правени още необходими промени в зависимост от оценката на променящите се условия.

Ние обичаме нашите мисионери и техните семейства и се молим за тях. Благодарни сме за продължаващите молитви и подкрепа от родители, обичани хора и членове на Църквата, докато полагаме всички възможни усилия да им помагаме да бъдат добре и в безопасност в тези трудни времена.

Искрено ваши,

Първото президентство и Кворумът на дванадесетте апостоли

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.