Тема

Отношения с различните вероизповедания

Дейности на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, свързани с другите вероизповедания

Уважението към различните вярвания и уникалните приноси на вероизповеданията по целия свят е характерно за мормонизма. От най-ранните дни на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, Джозеф Смит е издигнал принципа на религиозна свобода и религиозна търпимост: „Ние претендираме за правото да се покланяме на Всемогъщия Бог според както диктува собствената ни съвест и даваме на хората същата привилегия; и нека те се покланят както, където и на каквото си искат”(Символът на Вярата 1:11).

В същия дух, на обща конференция, полугодишно световно събрание, президентът на Църквата Томас С. Монсън отправя призив за повече религиозно разбирателство: „Аз бих насърчил членовете на Църквата навсякъде по света да показват доброта и уважение към всички навсякъде. Светът, в който живеем, е пълен с разнообразие. Ние можем и трябва да показваме уважение към тези, чиито вярвания се различават от нашите”, (реч от общата конференция през април 2008 г). Светиите от последните дни възприемат всички искрено вярващи като равни в следването на вярата и във великото дело на служба към човечеството.

Изтъквайки Божията любов към всички хора, а не само към хората от една религия, президент Дитер Ф. Ухтдорф от Първото Президентство, най-висшето ръководно тяло на Църквата, заявява: „Почитаме и уважаваме искрените души от всички религии, независимо къде и кога са живели те, които обичали Бог дори без да разполагат с пълнотата на Евангелието. Издигаме гласовете си с благодарност за тяхната самоотверженост и смелост. Прегръщаме ги като братя и сестри, деца на нашия Небесен Отец. … Той чува смирените и искрените молитвите на всеки народ, език и люде. Той дарява светлина на тези, които Го търсят почитат и които желаят да спазват Неговите заповеди” (реч от общата конференция април 2008 г.)

Покойният Кристер Стендал, почетен лутерански епископ на Стокхолм и бивш професор от Богословския факултет на Харвардския университет, дава три правила за религиозно разбирателство: (1) Когато се опитвате да разберете друга религия, трябва да задавате въпроси на хората, които принадлежат към нея, а не на враговете й; (2) недейте да сравнявате най-доброто, което е при вас, с най-лошото, което е при тях; и (3) оставете място за „света завист”, като намерите в другите вероизповедания неща, достойни за подражание. Тези принципи поощряват отношения между религиите, които изграждат доверие и полагат основа за благотворителни дейности.

Духовните и физически нужди на света изискват добра воля и взаимодействие между различните вероизповедания. Всяко от тях дава ценен принос на по-голямата общност на вярвящите. По думите на ранния апостол на Църквата Орсън Ф. Уитни, „Бог използва повече от един народ за извършване на своето велико и чудно дело. Светиите от последните дни не могат да свършат цялата работа. Тя е твърде непосилна, твърде тежка за която и да било отдлена група хора”. Затова членовете на Църквата не гледат на другите вярващи по света като на противници или конкуренти, а като на партньори в многото каузи на доброто по света. Например, наскоро Църквата участва заедно с католическата организация El Minuto de Dios в раздаване на дрехи на жертвите от наводнение и свлачища в Колумбия през януари 2011 г. Освен това Църквата работи заедно с организацията Islamic Relief USA за доставка на храна и медикаменти през януари 2010 г. на засегнатите от земетресението в Хаити.

Важно е да се отбележи, че сътрудничеството между вероизповеданията не изисква компромиси в религиозните учения. Това, че Църквата отстоява своята организационна независимост и различни ученията, не й пречи да участва заедно с други вероизповедания в благотворителни проекти. Тези дейности се основават на всеобщи ценности. Различно тълкуване на Единението на Христос, например, не отменя заповедта Му „Обичай ближния си както себе си”. Ето защо е нужно да се поддържа разделение между благотворителнитe дейности и принципитe на учението, като едновременно с това се споделя общата загриженост за нуждаещите се. Не е нужно искрено вярващите хора да имат напълно съвпадащи си вярвания, за да извършват велики дела в служба на останалите хора.

Следват само няколко примера и разкази за съвместни дейности на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни с други вероизповедания:

Домакини на следните събития

Епископ Уестър възхвалява посещението на кардинал Джордж в Юта (26 февруари 2010 г.)

Кардинал Джордж говори за религиозната свобода в реч пред Университета Бригъм Йънг (23 февруари 2010 г.)

Годишна музикална възхвала от различни вероизповедания, изпълнена в залата на историческия Табърнакъл в Солт Лейк Сити (22 февруари 2010 г.)

Вероизповедания се обединяват за музикална възхвала в Табърнакъла на Солт Лейк Сити (9 февруари 2010 г.)

Кръгла маса на вероизповеданията в Солт Лейк Сити провежда концерт на Храмовия площад (13 февруари 2007 г.)

Архиепископ Алекс Дж. Брънет получава Наградата за семейни ценности (30 ноември 2010 г.)

Събития, в които е взето участие

Катедрала чества 100годишен юбилей; президент Монсън говори за съвместно извършена служба от двете вероизповедания (10 август 2009 г.)

Апостоли пътуват по света поради нарастващия брой членове на Църквата (27 септември 2010 г.)

Парламент на световните религии през 2009 г. се събира в Мелбърн (14 декември 2009 г.)

Църквата участва в Конференция на световните религии в Казахстан (22 юли 2009 г.)

Обиколка на религиозни сгради подхранва разбирателството (31 юли 2008 г.)

Учения на Църквата

Апостол говори за религиозна свобода пред младежи в Бостън (17 юли 2010 г.)

Апостол казва, че вярващите в Бог е нужно да работят заедно (28 май 2008 г.)

Уважение към разнообразието от вероизповедания (18 април 2008 г.)

Евангелието – едно глобално вероизповедание (ноември1991 г.)

Божията любов към цялото човечество (15 февруари 1978 г.)

Хуманитарна помощ и други видове служба

Църквата реагира на наводнението и свлачищата в Колумбия (6 януари 2011 г.)

Пакистанският посланик благодари на ръководителите на Църквата за хуманитарната помощ (14 септември 2010 г.)

Ближни помагат на ближните си (8 юли 2010 г.)

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни действа съвместно с Американския Ислямски Център за Помощ при изпращане на храна и медикаменти в Хаити (22 януари 2010 г.)

От Солт Лейк до Самоа, Църквата изпраща хуманитарна помощ (6 октомври 2009 г.)

Мормонски и ислямски ръководители работят заедно по оказване на помощ (29 юли 2009 г.)

Мормони помагат на жертви на наводнения в Индиана, Айова и Уисконсин (17 юни 2008 г.)

Шиене на юргани в помощ на бездомни семейства (31 март 2007 г.)

Мормонски младежи в Хюстън помагат на съседи да се подготвят за непредвидени случаи (25 октомври 2006 г.)

Светии от последните дни изпращат помощ за Близкия Изток (27 юли 2006 г.)

Мюсюлмани и мормони работят заедно, за да ускорят изпращане на помощ за жертвите от земетресението в Индонезия (30 май 2006 г.)

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.