Тема

Откровение

Изявяването на божествени истини чрез общение с Бог става по различни начини. Верни членове могат да получават откровения за своите лични дела и за призованията си в Църквата. Откровение за цялата църква се получава само от президента (пророка).

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.