Тема

Отклик на земетресението в Хаити

Следните съобщения за медиите отразяват отклика на Църквата на земетресението в Хаити:

Отклик на Църквата на земетресението в Хаити Църквата изпраща допълнителна помощ на жертвите на земетресението в Хаити Въпреки трудностите, помощи от Църквата достигат до нуждаещите се; ще пристигнат още Църквата изпраща екип от лекари за оказване помощ в Хаити Лекари следват примера на Спасителя при утешаване на сърца в Хаити Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни действа съвместно с Американския Ислямски Център за Помощ при изпращане на храна и медикаменти в Хаити Чиста религия в Хаити Светии от последните дни в щата Джорджия изпращат инструменти за Хаити Местни ръководители на Църквата помагат на хората в Хаити да преживеят трагедията Радио интервю с директора за социално подпомагане от Църквата в Карибите

 

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.