Тема

Отворени врати на храм

Когато Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни построи нов храм, свещеното здание се отваря за всички интересуващи се. Всеки може да влезе в храма през този период, който обикновено трае няколко седмици. След това храмът официално се освещава и е отворен само за членове на Църквата, които са активно ангажирани в дейността й.

По време на отворените врати, посетителите научават повече за целта на храмовете и защо те са важни за светиите от последните дни. Посещението започва с кратък въвеждащ видео клип и след това екскурзоводи-доброволци развеждат посетителите из храма. След влизането, екскурзоводът обяснява предназначението на главните зали, което може да включва обучение, брак и кръщение. Екскурзоводът също дава кратки обяснения на вярванията на светиите от последните дни, свързани с тези дейности. В края на обиколката посетителите са поканени в приемна с почерпки, където доброволците са на разположение да отговарят на допълнителни въпроси.

Отворените врати на храма са безплатни, но понякога може да се наложи издаването на билети, поради многото желаещи. В допълнение към обиколките за обществеността, отворените врати на храма често включват обиколки за съседите, предприемачите, строителните работници, за информационните медии и за поканени официални лица.

За членовете на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни храмовете са „домове на Господ”, най-святите места на земята. Храмовите служби свързват семействата за вечността, учат за целта на живота и обясняват Божия план за спасение. Посещаването на храма усилва личния духовен растеж и заздравява предаността на светиите от последните дни да следват примера на Исус Христос.

В момента по света има 134 действащи храма, а 26 са обявени или в строеж.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.