Нова история

Отворени врати в клон Русе

Всички посетители бяха приветствани с добре дошли на входа и след това биваха развеждани из стаите на сградата. Във всяко помещение имаше определен отговорник, който обясняваше за предназначението на съответното помещение и мероприятията, провеждащи се в него. В офиса на президента на клонa отговорникът обясняваше за организацията на работата в църковната единица. В хода на събитието посетителите имаха привилегията да се запознаят  с някои от основните учения на Евангелието на Исус Христос. В залата за вземане от Причастието се свиреше на пиано подходяща църковна музика, която допринесе за вдъхновяващата атмосфера.

Събитието и неговите организатори имаха привилегията да посрещнат и изпратят над двадесет посетители, някои от които пожелаха да продължат да проучват Църквата и за в бъдеще. 

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.