Тема

Окръг

В области, където има по-малко членове на Църквата, светиите от последните дни могат да бъдат организирани в окръг, който е умалена версия на кола. Всеки окръг се състои от клонове. Непрофесионалният ръководител на окръг се нарича президент на окръг. Окръгът може да прерасне в кол.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.