Съобщения за медиите

Обявени са датите за отворените врати и освещаването на храма Париж Франция

Първият храм във Франция

Първото президентство на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни е обявило датите за отворените врати, културното честване и освещаването на храма Париж Франция. Това е първият храм, който предстои да бъде завършен във Франция.

Отворените врати за широката общественост за храма Париж Франция ще започнат на 22 април (събота) и ще продължат до 13 май (събота) 2017 г., с изключение на неделите 23 и 30 април и 7 май. Няколко седмици преди отворените врати, обществеността ще може да прави резервации на templeopenhouse.lds.org.

Културното честване ще се проведе на 20 май (събота) 2017 г., като то ще включва музика и танцови изпълнения от местни мормонски младежи. Храмът ще бъде осветен  на следващия ден – 21 май, неделя.

Президентът на Църквата Томас С. Монсън съобщи намеренията за изграждането на храм в покрайнините на Париж през юли 2011 г., след което това бе потвърдено в последвалата обща конференция през октомври. Храмът Париж Франция се намира в Льо Шесни в западните покрайнини на Париж.

Понастоящем има около 38 000 члена на Църквата в повече от 100 конгрегации във Франция. Мисионерите служат в две мисии в страната.

Храмовете на светиите от последните дни се различават от сградите за събрания, в които членовете се събират за неделните си събрания. Храмовете се считат за „домове Господни“, в които ученията на Исус Христос биват потвърждавани чрез брак, кръщение и други церемонии, които свързват семействата за вечността.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.