Тема

Общество за взаимопомощ

Обществото за взаимопомощ е организация за жени на възраст над 18 г., която има за цел е да осигури подкрепа в светските и духовни нужди на всички жени в Църквата, както и на други нуждаещи се. Обществото за взаимопомощ на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни е една от най-големите женски организации в света.

Вж. също:

Програмата на Обществото за взаимопомощ укрепва мормонските жени

Президентство на Обществото за взаимопомощ

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.