Mormon Newsroom
Съобщения за медиите

Търсите надежда? Истината и вдъхновението ще бъдат основна тема на общата конференция през октомври 2020 г.

За много хора по света колениченето е позата за молитва – там, където търсим неоспорима надежда, когато не ни остава нищо друго.

За членовете на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, първата събота и неделя на месеците април и октомври представляват празници на молитвата и надеждата. Те се наричат обща конференция. Следващата ще се проведе на 3-ти и 4-ти октомври 2020 г. Светиите от последните дни в над 50 държави (ние сме около 16 милиона души) ще я гледаме или слушаме на десетки езици чрез излъчване по телевизията, по Интернет или по радиото. Вие също може да гледате или слушате на ChurchofJesusChrist.org.

Църковните ръководители прекарват безброй часове преди тези събирания, често на колене в молитва, подготвяйки послания за надежда и насърчение – изцяло основаващи се на Евангелието на Исус Христос. Техните речи, заедно с красивата музика от Хора на Табернакъла и Оркестъра при Храмовия площад, са предназначени за целия свят. Ще се съберем в близост до компютър, радио, смартфон или телевизор и ще слушаме, защото имаме вяра, че Бог ще ни напътства. Ние вярваме, че Той ще говори истината по уникални начини на всеки човек, който гледа и слуша, светия от последните дни или не.

През времена на изпитания много малко неща са така успокояващи и утешаващи като истината“ – казва на 28 март пророкът и президент на Църквата Ръсел М. Нелсън. „Сред печалния мрак на един тревожен свят светлината на Исус Христос свети още по-ярко. Ако Го търсим и се учим как да Го чуваме, Той може да говори истини на сърцата и умовете ни“.

Настоящата година е уникална. Отбелязваме 200 години от времето, когато Джозеф Смит, също коленичейки, изрича своята първа молитва в Палмира, Ню Йорк. Подобно на много хора днес, Джозеф също е бил обременен с тревоги. Той е бил дълбоко загрижен за душата и спасението си. Искал е да узнае и коя е църквата на Исус Христос. Събитията, последвали неговата молитва, са довели до наистина голяма промяна. Небесният Отец и Неговият Син Исус Христос са се явили. Посочвайки Своя Възлюбен Син, Бог Отец е казал на юношата Джозеф: „Него слушай!“. Оттогава започва едно велико дело, което, наред с всичко друго, ни дава Книгата на Мормон и една нова църква, която вече е световно семейство от вярващи, позната като Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни.

Молитвата на Джозеф може да бъде образец за света. Светиите от последните дни вярват, че откровенията от небесата продължават. Общите конференции са сред начините, по които се стремим да слушаме как Бог ни говори. Подобно на другите, ние знаем, че нямаме всички отговори. Във времена на мрак и несигурност, всички Божии чеда копнеят за светлина и яснота. Има причина за тази потребност. Нашите души се нуждаят от подхранване със светлина и истина, точно както телата ни се нуждаят от хранителните вещества на една балансирана диета. Без тази духовна храна може лесно да забравим, че Бог обича всеки човек на тази планета.

Бог ни говори по много начини всеки ден. Нашите трудности, колкото и да са трагични и мъчителни понякога, могат да ни помагат по-добре да слушаме Неговия глас. Бог силно ни обича, но ние сме склонни да спим дълбоко през живота си. Нуждаем се от събуждащи призиви.

В света има много източници на истина и светлина. Трябва да ценим всички тях. Независимо от вашата религиозна принадлежност (или липсата на такава), ние ви каним да направите общата конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни през октомври 2020 г. част от вашето търсене на надежда и мир в тези смутни времена. Послания за истина и вдъхновение ще бъдат основна тема на конференцията. Кой не би желал това?

Когато се покланяме заедно, изцеляващата сила на Светия Дух може да ни изпълни с необходимите за нас смелост и оптимизъм, за да продължаваме напред с надежда.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.