Съобщения за медиите

Обща конференция, април 2020 г.

© 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
  

Скъпи братя и сестри,

Сериозно сме обезпокоени от широкото разпространение на COVID-19 по света. Посъветвахме се с държавни, свещенически и медицински ръководители от целия свят и с молитва обмислихме обстоятелствата в момента. Желаем да бъдем добри граждани на света и да правим каквото можем, за да се ограничи разпространението на заразата. Изключително сме благодарни на хората, които работят неуморно за справянето с тази заплаха за здравето. Молим се за тях и за всички, които може да са засегнати.

За да помогнем за справянето с този проблем, смятаме, че е разумно да ограничим посещаемостта на предстоящата обща конференция през април 2020 г. Планираме всички пет сесии на тази конференция да се проведат в центъра за конференции. Висши ръководители, висши служители и техните брачни партньори, музиканти, хористи, техници и други хора ще участват съобразно възложените им отговорности. Но сесиите на конференцията ще са достъпни по целия свят само посредством технологиите. Членове на обществеността няма да бъдат допускани в центъра за конференции в Солт Лейк Сити, а също и в колови центрове или сгради за събрания в области, където опасността от заразяване е висока. На въпроси относно други големи събирания на членове на Църквата ще бъде отговорено в отделни съобщения.

Живеем в изключителни времена. Господ ни е благословил с технологии и с възможността да участваме и да чуваме послания от ръководители на Църквата във всички части на света. По време на тази специална конференция ще отбележим 200-годишнината от Първото видение и Възстановяването на Евангелието на Исус Христос в тези последни дни.

Каним всички да продължавате да се подготвяте за тази конференция. Докато правите това, ще бъдете благословени да чуете словото на Господ и да бъдете част от преживяване по време на общата конференция, което ще бъде не само запомнящо се, но и незабравимо.

Искрено ваши,

Първото президентство и Кворумът на дванадесетте апостоли

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.