Mormon Newsroom
Последни новини

Общата конференция тази седмица се очертава да бъде запомняща се

Двудневното събитие ще бъде съсредоточено върху Възстановяването на Евангелието на Исус Христос

190-ата годишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни на 4–5 април 2020 г. няма да бъде като никоя друга предишна конференция в историята на Църквата.

Има две основни причини за това. Първо, през 2020 г. се отбелязва двестагодишнината от първото видение на Джозеф Смит на Бог Отец и Неговия Син Исус Христос – основополагащо събитие, поставило началото на това, което Църквата нарича Възстановяването на Христовото Евангелие. Миналия октомври президент Ръсел М. Нелсън каза на светиите от последните дни да очакват колко специална ще бъде конференцията през април. Той каза, че тя ще бъде не само едно уникално събитие, но и че ще е „по-различна от всички предишни конференции“, тъй като ще има една основна тема, а именно Възстановяването.

 

Конференцията тази седмица ще бъде необикновена и поради друга причина. Тази конференция ще бъде гледана само електронно. Всяка от петте сесии (три в събота и две в неделя) ще бъде излъчена от малка зала на храмовия площад. Членовете на Първото президентство ще председателстват по време на тези сесии и ще ги водят, като ще присъстват само тези, които са били поканени да говорят или да се молят. Музиката за конференцията е записана предварително.

Преди всяка обща конференция ръководителите на Църквата посвещават много часове в подготовка на послания на надежда и насърчение, като в основата на всички е Евангелието на Исус Христос. Техните проповеди, а също и музиката от хора на Табернакъла и оркестъра при храмовия площад, са за целия свят. Без значение от религиозната им принадлежност (или липсата на такава), всички са поканени да превърнат общата конференция през април 2020 г. в част от своето търсене на надежда в тези несигурни времена. В основата на всичко ще бъдат посланията за истина и вдъхновение.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.