Съобщения за медиите

Общата конференция през октомври 2020 г. ще бъде само виртуална

Сесиите ще следват същия модел като конференцията, проведена през април тази година

October-Announcement-2020.jpeg
2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
 

Първото президентство на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни споделя с членовете на Църквата по света следното писмо относно общата конференция през октомври 2020 г.:

Скъпи братя и сестри,

Макар и някои области по света да продължават да са засегнати от сериозна пандемия, други области не са. Като световна организация, ние имаме задължението да бъдем добри граждани и да действаме предпазливо, що се отнася до уникалните обстоятелства, в които се провежда общата конференция, обикновено привличаща хиляди посетители от целия свят в Солт Лейк Сити.

Поради загрижеността ни за здравето и безопасността на другите, решихме, че общата конференция през октомври 2020 г. ще следва същия модел като конференцията, проведена през април тази година. Общите сесии ще бъдат излъчвани както винаги. Но на тях няма да бъде допусната публика.

Когато бъдат окончателно уточнени, ще бъдат споделени и допълнителни подробности за общата конференция, планирана за 3 и 4 октомври 2020 г.

Молим се за специални благословии за вас от Господ.

Искрено ваши,

Ръсел М. Нелсън
Далин Х. Оукс
Хенри Б. Айринг

Първото президентство

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.