Mormon Newsroom
Съобщения за медиите

Общата конференция през април 2021 г. ще се проведе само виртуално

Поради продължаващата загриженост за глобалното обществено здраве, Първото президентство на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни обяви, че общата конференция през април 2021 г. ще се проведе само виртуално.

Априлските сесии ще се проведат по подобие на общата конференция от октомври 2020 г.: Излъчването ще се осъществи от Центъра за конференции от Храмовия площад. На събранията ще присъстват само говорителите и техните съпрузи, а музиката ще бъде на запис от предишни конференции.

„Като световна организация, ние имаме задължението да бъдем добросъвестни граждани и да действаме предпазливо в тази изключителна ситуация предвид провеждането на общата конференция, при която в Солт Лейк Сити обикновено пристигат хиляди посетители от целия свят“ – заявява Първото президентство.

Всички сесии на конференцията през април 2021 г. ще се излъчват на живо на broadcasts.ChurchofJesusChrist.org. Сесиите ще бъдат на разположение на Евангелска библиотека, каналът на светиите от последните дни, радио, телевизия, сателит и други канали. Вж. 5 Ways to Watch or Listen to October 2020 General Conference Live за по-подробен списък.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.