Тема

Обряд

Термин, често използван от светиите от последните дни, отнасящ се за много религиозни ритуали, като например кръщение или раздаване на причастието по време на неделните служби.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.