Тема

Образование

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни изтъква важността на продължаване светското и духовното образование. Образователната Система на Църквата (ОСЦ) отговаря за всички образователни програми на Църквата.

Университети и колежи

 • Университетът Бригъм Йънг (BYU) в Прово Юта предлага бакалъвърски и магистърски програми, като в него учат около 30 000 студенти.
 • Университетът Бригъм Йънг – Хаваи в Лейи, Хаваи, има около 2 400 студенти. Според проучване на U.S. News and World Report за 2006 г. това е университетът в който се обучават студенти от най-много националности – с представители на повече от 74 страни.
 • Университетът Бригъм Йънг-Айдахо, по-рано познат като Рикс Колидж, е получил статут на университет с 4-годишно обучение през 2000 г. Разположен е в Рексбърг, Айдахо и в него се обучават около 11 000 студенти. През 2005 г. ректор на Университета Бригъм Йънг- Айдахо става Ким Б. Кларк, бивш декан на Факултета по Бизнес в Харвардския Университет.
 • LDS Business College е разположен в централната част на Солт Лeйк Сити, Юта и предлага професионални програми от една или две години. В него се обучават около 1 300 студенти.


Институти по религия

 • Институтите по религия са предназначени да дават религиозно обучение на членове на Църквата, които не са семейни и са на възраст между 18 и 30 г. Семейни ученици също посещават занятия. Тези занятия не са само за членове на Църквата, а са отворени за хора от всички вероизповедания.  
 • Студентите в тези институти по религия изучават теми от Писанията, историята на Църквата, църковните учения, подготовка за семеен живот и за мисия.
 • Занятията се провеждат както от преподаватели на пълен работен ден, така и от доброволци, определени от местните ръководители.
 • Заедно с религиозното образование, тези институти предлагат приятна социална среда, както и ободряваща и освежаваща обстановка, в която учениците могат да общуват.

Семинар

 • Семинарът е 4-годишна образователна програма за ученици от средна образователна степен. Той е отворен за юноши от всички вероизповедания.
 • В продължение на една учебна година учениците изучават по една от следните книги с Писания: Стария завет, Новия завет, Книгата на Мормон, Учения и Завети. Когато учениците завършат Семинара, те са изучили четирите книги.
 • В населени места с много членове на Църквата, учениците посещават семинар по време на учебните занятия, в специално определени часове. В други части на света, учениците посещават семинар преди започване или след завършване на стандартните учебни занимания. В случаи когато учениците живеят на големи разстояния, или има малко ученици членове на Църквата, е възможно завършване на 4-годишната програма чрез програма за обучение вкъщи.
 • Занятията се провеждат както от преподаватели на пълен работен ден, така и от доброволци.
 • Общо по света приблизително 350 000 ученици посещават семинара.


Кредитен фонд за образование
През март 2001 г., тогавашният президент на Църквата Гордън Б. Хинкли обяви създаването на Кредитен фонд за образование, за да даде на членовете възможности да получат образование и професионална подготовка за работа в своите собствени страни. За подпомагане от този фонд могат да кандидатстват млади мъже и жени, живеещи в някои страни извън САЩ. Фондът дава заеми с минимална лихва, чрез които да се плати за обучение и учебници. След завършване на това образование, заемът трябва да се върне за период от 8 г. Парите за този фонд се набират чрез дарения от членове на Църквата.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.