Съобщения за медиите

Обобщен доклад за хуманитарна помощ

Статистика на разпределение

Вид организация

Брой бенефициенти

Стойност на дарение (US Dollars)

ЗДРАВЕ

         8 080 

               $ 6 199

ЖЕНИ И ВЪЗРАСТНИ ХОРА

          835

               $ 19 135

ОБЩО

          8 195

               $ 25 334

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ ЗА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ

Хуманитарните служби на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни си сътрудничат с местни организации по целия свят, за да облекчават страданието и насърчават разчитането на собствените сили. Църквата е добре известна с международната си помощ при бедствия, но също така поддържа програми за възрастни хора, хора с увреждания, сираци, бездомни и други. Ние служим по-скоро на организации, отколкото на физически лица. Целта ни е да усилим възможностите на тези организации да служат на хората. Например, вместо просто да осигурим храна на едно дете, по-скоро ще снабдим сиропиталище със зеленчукова градина и ще обучим персонала и децата да я обработват и използват. Ние предпочитаме получателите да вземат активно участие. Проектите трябва да са устойчиви, тоест дейността, създадена от проекта, да продължи и след като приключи формалното финансиране. Въпреки че не можем да помагаме при всеки случай, ние го правим винаги, когато се убедим в критичната нужда на засегнатите лица, която е извън контрола им и където активите на Църквата могат бързо да бъдат доставени. Ние активно търсим онези, които имат нужда от помощ, и помагаме на хора от всякакви етноси и религии. 

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.