Съобщения за медиите

Обновеният начин за изпращане на препоръки помага да свързвате приятели с мисионерите

Сега можете да работите директно с мисионерите

Missionary -Photo.png
2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
 

Скорошните обновления в системата за препоръки от членове, които излязоха в началото на септември, опростяват и подобряват начина, по който може да помагате на приятели да се срещнат с мисионерите.

Кенет Богс (Кeй Би), член на Църквата, разказва в едно ново видео как е помогнал на свой приятел да се срещне с мисионерите. „От доста време си мислех за Крис. Израснахме заедно от училище, но никога не му казах, че съм член на Църквата“.

Заедно с приятеля си Майк Мадсън, Кей Би запознава с Евангелието Крис и Кейти Буш, една двойка, които са търсили църква и по-голяма близост до религията в живота си. „Помня, че просто умолявах Бог за напътствие и помощ – казва Крис. – Около седмица или две по-късно един приятел от детството ми, Кей Би, ми се обади. … Когато ми каза (че е член), бях малко резервиран, но знаех какъв човек е той и знаех, че ако той е член на Църквата, очевидно има причина да е такъв“.

Кейти и Крис се съгласяват да се срещнат с мисионерите, след като говорят с Майк и Кей Би, Крис си припомня: „Майк всъщност се свърза от наше име с мисионерите и те ми се обадиха след не повече от 30 минути“.

Процесът по изпращане на препоръка

Обновеният процес по изпращане на препоръка е предвиден да свързва незабавно мисионерите и членовете, изпращащи препоръката, за да може да планират как най-добре да помогнат на техния приятел да прояви интерес да участва в евангелските уроци.

Когато ваш приятел или познат се съгласи да се срещне с мисионерите, просто трябва да попълните формуляр за препоръка посредством приложението Member Tools (налично за Apple или Android) или страницата за препоръки на ChurchofJesuschrist.org. Можете също така да оставите данни за връзка с вас и бележка за мисионерите.

След като бъде предаден формулярът, сестра мисионерка, на която е възложено да се занимава с препоръките от членове, ще се свърже с вас. Тя ще възложи препоръката на правилната област и ще ви помогне да се свържете с местните мисионери.

Местните мисионери също ще получат данните за връзка с вас заедно с препоръката. Това ви позволява да обсъдите с местните мисионери ситуацията и нуждите на препоръчания от вас приятел. Можете да им кажете как могат да подобрят преживяването за вашия приятел. Освен това, имате възможност да участвате в мисионерските уроци до каквато степен желаете.

Съвместно преподаване

„Мисионерите са учени, че трябва да се отнасят към всяка препоръка, получена от член, като към нещо скъпоценно – казва старейшина Маркъс Б. Наш от Седемдесетте. – Когато мисионерите получат препоръка, те са учени да ви попитат как могат най-добре да помагат на вашия приятел. Когато членове и мисионери работят заедно, Господ ще ги вдъхновява да създават специално преживяване, за да помагат на вашите приятели да се доближават до Исус Христос“.

Майк казва относно работата със семейство Буш: „Времето, в което живеем, е невероятно, защото приятелят ми Кей Би и аз успяхме да присъстваме на всеки мисионерски урок. Малките телефони бяха нагласени на масата и беше почти все едно сме в същата стая“.

Този нов интерактивен процес ще разкрие възможности да подкрепяте и насърчавате вашите приятели, които се интересуват от Евангелието на Исус Христос. Тези промени в процеса, свързан с изпращането на препоръки, в момента се предлагат на 33 езика. Обучението за работа с тази система и добавянето на нови функции в нея ще продължат и в бъдеще.

Посетете churchofjesuschrist.org/referrals, за да научите повече или да изпратите препоръка.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.