Съобщения за медиите

Ново съобщение от Първото президентство, Коледа 2020 г.

В петък, на 27 ноември Първото президентство на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни – президент Ръсел М. Нелсън, президент Далин Х. Оукс и президент Хенри Б. Айринг – направиха следното коледно съобщение. То беше споделено чрез няколко комуникационни канала на Църквата:

Истинският коледен дух идва благодарение на Христос.

Усещаме истинския коледен дух в думите на ангела: „Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос Господ“ (Лука 2:11).

Истинският коледен дух намираме в призива на Исус: „Да се обичате един друг, както Аз ви възлюбих“ (Йоан 15:12).

Истинският коледен дух се таи в словата на Отца, с които представя Своя Син: „Ето Моя Възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение, в Когото прославих името Си – слушайте Него“ (3 Нефи 11:7).

По време на тези коледни празници каним всички да търсят истинския коледен дух и да го споделят, като се вслушват в Него – Исус Христос, Княза на мира и Светлината на света.

                 

                    

Първото президентство ще излъчи своето ежегодно коледно послание в неделя, на 6 декември 2020 г., от 18:00 ч. стандартно планинско време.

Излъчването ще включва съсредоточени върху Христос послания от висши ръководители и служители на Църквата. Музиката ще бъде осигурена от Хора на Табернакъла и Оркестъра при Храмовия площад от предишни коледни послания.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.