Съобщения за медиите

Ново Първо президентство бе подкрепено от светиите от последните дни на тържествено събрание

                                   

Президент Ръсел М. Нелсън бе подкрепен в събота, 31 март 2018 г., като пророк, гледач, откровител и президент на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни по време на тържествено събрание на членове на Църквата по целия свят.

Далин Х. Оукс бе подкрепен като първи съветник, а Хенри Б. Айринг като втори съветник в Първото президентство – най-висшият ръководен орган на Църквата.

     

На 16 януари беше обявено и представено на медиите новото Първо президентство, но на съботната сутрешна сесия на ежегодната обща конференция на Църквата, провеждаща се в Центъра за конференции в Солт Лейк Сити, бе първата възможност за светиите от последните дни по целия свят публично да подкрепят новите си ръководители.

По време на тържественото събрание в събота сутрин бяха обявени и двама нови членове на Кворума на дванадесетте апостоли. Старейшина Герит У. Гонг и старейшина Юлисис Соарес бяха подкрепени като най-новите членове на този кворум. Те ще заемат вакантните места след смъртта на президент Томас С. Монсън и старейшина Робърт Д. Хейлз. 

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.