Съобщения за медиите

Нови мормонски апостоли се присъединяват към Кворума на дванадесетте

Tри нови апостоли от Кворума на дванадесетте апостоли - един от най-висшите ръководни органи на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни - бяха обявени в събота, в Солт Лейк Сити, щата Юта, на 185-тата полугодишна световна обща конференция на Църквата.

Трите нови апостоли Старейшина Гари Е.Стивънсън, Старейшина Дейл Г.Ренлънд и Старейшина Роналд А. Расбънд. Те ще запълнят вакантните места в Кворума на дванадесетте апостоли, освободени от Л. Том Пери (ако бъде призован само един нов апостол), Бойд К. Пакър (ако бъдат призовани двама) и Ричард Г. Скот (ако бъдат призовани трима), които починаха след последната обща конференция.

Всеки от тях ще говори пред световната публика през уикенда на конференцията, а също и ще отговори на въпроси от медиите след следобедната сесия на конференцията в събота.

Призоваването на нов член на Кворума на дванадесетте се извършва от президента на Църквата, който получава вдъхновение, за да отправи това призование. Новият член на Дванадесетте може да бъде призован от висшите ръководители, които са старши ръководители в Църквата, или от обикновените членове на Църквата по целия свят.

Кворумът на дванадесетте апостоли е вторият по важност председателстващ орган в управлението на Църквата. Освен тяхната главна отговорност да бъдат специални свидетели за Исус Христос по целия свят, апостолите имат и административни отговорности, докато се грижат за програмите и развитието на Църквата по света.

Старшинството в Кворума на дванадесетте се определя от датата, на която е призован съответният апостол, а не от възрастта. Настоящите членове на Кворума на Дванадесетте апостоли са следните:

Президент Ръсел М. Нелсън
Старейшина Далин Х. Оукс
Старейшина М. Ръсел Балард
Старейшина Робърт Д. Хейлз
Старейшина Джефри Р. Холанд
Старейшина Дейвид А. Беднар
Старейшина Куентин Л. Кук
Старейшина Д. Тод Кристоферсън
Старейшина Нийл Л. Андерсън
Старейшина Гари Е.Стивънсън
Старейшина Дейл Г.Ренлънд

Старейшина Роналд А. Расбaнд

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.