Съобщения за медиите

Новини относно това как COVID-19 влияе върху мисионерската служба

Ще продължат да се отправят призования за мисия, като се имат предвид временни промени

Споделянето на Евангелието на Исус Христос остава свещен приоритет за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, дори и при настоящите обстоятелства, свързани с пандемията COVID-19. Продължаваме да следим разпространението на този вирус и влиянието му върху мисионерите по света. Приемаме много сериозно опазването на здравето и безопасността на нашите мисионери и хората, които те учат. Адаптираме се според непрекъснато променящите се условия.

sister-missionries-studying-bg.jpg.jpg
Мисионерите изучават всеки ден, за да се подготвят да учат другите за Исус Христос.2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
 

Мисионери ще продължават да бъдат призовавани за служба в мисии навсякъде по света. Ще продължи получаването на мисионерски препоръки, както ще продължат да се отправят мисионерски призования за служба по света.

Освен това, църковните ръководители въвеждат някои временни промени по отношение на мисионерската служба. Поради силна загриженост, тези промени включват:

  • Младите мисионери със здравословни проблеми и възрастните мисионери може да бъдат освободени от служба.

  • Мисионерите, които започват службата си и не могат да отпътуват за възложената им мисия, може временно да бъдат изпратени в друга мисия.

  • С цел адаптиране към бързо променящите се условия, младите старейшини, които в момента служат в мисии в Съединените Щати и Канада и които е трябвало да приключат мисията си на или преди 1 септември 2020 г., може да бъдат освободени, след като са служили в продължение на 21 месеца.

  • Някои мисионери може временно да служат другаде.

  • Младите мисионери, които трябва да работят основно от апартаментите си, ще продължат да преподават, като използват технологии, ще изучават Писанията и Проповядвайте Моето Евангелие, ще изучават езика, ще се занимават със семейна история, онлайн служба към обществото и други дейности, посочени им от президента на мисия.

Освен това, мисионерите се насърчават да поддържат честа връзка със семействата си и да използват възможностите да напускат апартаментите си, за да спортуват и за свеж въздух, като спазват разумните насоки за осъществяването на лични контакти.

Църковните ръководители ще продължават да следят условията и при необходимост, ще правят допълнителни промени. Като Църква, изразяваме нашата обич и благодарност към всички мисионери, които се стремят да преподават Евангелието на Исус Христос и да споделят любовта Му навсякъде, където служат.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.