Съобщения за медиите

Новата президентка на мормонското Общество за взаимопомощ говори пред ООН

Сестра Джийн Б. Бингам, новата обща президентка на Обществото за взаимопомощ на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, говори в четвъртък по време на религиозната конференция „Съсредоточаване върху вярата“ в ООН в Ню Йорк Сити относно хуманитарните дейности на Църквата. Ежегодният брифинг бе спонсориран от Отдела по обществена информация на ООН.

„Имам честта да съм тук днес, за да обсъдим ролята на религиозните организации при облекчаването на страданието и изграждането и развитието на различни умения сред народите по света, особено онези, които са най-уязвими“ – каза сестра Бингам, ръководител на над 7,1 мормонски жени в Църквата. Обществото за взаимопомощ, основано преди 175 години, се счита за една от най-старите и най-големи женски организации в света. 

Тя неотдавна се завърна от посещение в Уганда от страна на Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) заедно с първата си съветничка, сестра Шерън Юбенк, директор на LDS Charities, която бе с нея и в Ню Йорк. През март двете ръководителки на Църквата отпътуваха за бежанския център Биди Биди, един от най-големите в света. Там пристигат бежанци от Южен Судан и околните африкански страни, в които има граждански размирици и суша.

Сестра Бингам бегло засегна пътуването на мормонските пионери към Запада през 40-те години на 19-ти век, за да избягат от преследване, и установяването на световната хуманитарна работа на Църквата, която бе официално организирана през 1985 г., в отклик на глада в Източна Африка. От 1985 г. насам, LDS Charities е предоставила помощи на стойност $1,89 милиарда в 189 страни.

LDS Charities, хуманитарната организация на Църквата, е оказвала помощ на деветте федерално упълномощени бежански агенции в САЩ, включително шест религиозни организации.

Сестра Бингам казва: „Въпреки че нашите вярвания и убеждения се различават, ние сме сплотени с другите вероизповедания в отдадеността ни на една по-висша кауза, която надвишава личните ни интереси и ни мотивира да отдаваме от нашите средства, нашето време и нашата енергия в полза на нашите ближни“.

Председателстващ на конференцията за политиката по интеграция и заселване на бежанци беше Карил Стърн, президент и главен изпълнителен директор на УНИЦЕФ САЩ. Освен сестра Бингам, на конференцията участваха Ануар Хан, главен изпълнителен директор на Ислямски помощи САЩ; Барбара Дей, ръководител отдел за Домашно разселване, Бюро по население, бежанци и миграция, Държавен департамент на САЩ; преподобният Кенън Е. Марк Стивънсън, директор на Епископални служения за миграцията (EMM); и Абдул Сабур, бежанец, който е получил помощ от EMM.

„Сестра Бингам е вероятно най-висшестоящият служител на Църквата, който някога се е обръщал към ООН – допълни сестра Юбенк. „Вълнувах се, докато я слушах да говори с тези участници в конференцията и виждах как те се подкрепят един друг в работата си. Седях там в публиката и просто потръпвах при мисълта: „Това е Обществото за взаимопомощ!“

В сряда ръководителките на Обществото за взаимопомощ посетиха дипломатически обяд за жени и прекосиха река Хъдсън, за да говорят на едно събрание на светии от последните дни и поканени гости в Нюарк, Ню Джърси.

„Религиозните групи могат да създават инфраструктура по-бързо от правителствата“ – каза сестра Юбенк.

Църквата подкрепя и работи с УНИЦЕФ от повече от 20 години. В сътрудничество с УНИЦЕФ тя е помагала както на деца за имунизации и образование, така и за облекчаването на други нужди по целия свят. 

За да слушате конференцията, посетете webtv.un.org

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.