Тема

Неделно училище за деца

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни счита за много важно преподава на децата Божия план и да им помага да следват примера на Исус Христос. С цел постигането на тази цел, Църквата поддържа Неделно училище за деца на възраст от 18 месеца до 11 г.

Неделното Училище за Деца е предназначено да допълва религиозното напътствие от страна на родителите. Децата се събират по време на неделните богослужения, за да обсъждат ученията на Църквата, да участват в учебни дейности и да пеят песни. Деца от всички възрасти имат възможността да участват в тези събрания, като казват молитви, четат от Писанията и изнасят речи на евангелски теми. По време на Неделното училище за деца децата от еднаква възраст също се събират на малки групи за уроци. Тези уроци се преподават от възрастни членове на конгрегацията, които са помолени да дарят своето време в това призование.

Около един милион деца по света участват в Неделното училище за деца. Организацията на Неделното училище за деца се ръководи от общо президентство, понастоящем състоящо се от сестра Джой Д.Джонс, сестра Джийн Б.Бингам и сестра Бони Х.Кордън.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.