Съобщения за медиите

На Световното събрание за семействата един мормонски апостол предлага начини, по които семействата да процъфтяват

 

Бог има план за всяко от Своите деца. Бракът и семейството са централна част от този план. „Нашият голям приоритет на семейния живот се основава на убеждението ни, че Бог е създал семейството — и е постановил семейния живот — за Собствените Му цели.“ Оттам и убеждението, че задълженията на родителите и семействата, а също и принципите, които ще обсъдим, са наистина „божествено постановени“.

Това бе посланието на старейшина Д. Тод Кристоферсън на осмото Световно събрание за семействата, една конференция, провеждаща се три пъти годишно от Римокатолическата църква. Над 17 500 души от 100 страни посетиха тазгодишното събитие, което включваше презентации от много религиозни ръководители по света и мислители, включително едно посещение от папа Франсис.

На една от сесиите на конференцията, старейшина Кристоферсън, член на Кворума на дванадесетте апостоли на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, сподели (с помощта на две местни мормонски семейства, които разказаха лични истории) важни принципи и дейности, които сплотяват домовете на светиите от последните дни, в това число: семейна молитва, семейно изучаване на Писанията, семейна домашна вечер, семейни забавления, семейна история, семейни съвети и време заедно със семейството. Той показа триминутна видео презентация на Първото президентство относно ученията за семейството.

Освен това покани публиката си: „с молитва обмислете чутото и как тези принципи и практики — или техни адаптации, които са подходящи при вашите обстоятелства — могат да благословят семейството ви и семействата на хората, на които служите“.

Старейшина Кристоферсън каза, че семейната молитва помага на безсилните да намерят сила; семейното изучаване на Писанията (мормоните четат четири тома Писания) насърчава подготовката за справянето с трудностите в живота; а семейната домашна вечер (стогодишна мормонска практика на прекарване заедно на една вечер в седмицата) укрепва семействата. Той каза също, че научаването на семейни истории дава на семейството „малко повече увереност и устойчивост при посрещането на (неговите) собствени трудности“.

„Когато планирахме това (събитие), се опитахме да се свържем с общности от различни вероизповедания, за да получим малко помощ относно това как да бъдем добри семейства - каза архиепископът на Филаделфия Чарлз Дж. Шапю, - Не мисля, че някой го прави по-добре от мормонската общност и светиите от последните дни. Благодарен съм, че желаете да ни научите“.

Въпреки че някои хора се отказват от битката да укрепват семействата, защото мислят, че е изгубена кауза, старейшина Кристоферсън каза, че е важно да се погледне в перспектива.

„Чувал съм да се казва, че отглеждането на деца е като отглеждането на градина - каза той, - Не можеш да принудиш растенията и цветята да разцъфнат, когато пожелаеш, по начина, по който желаеш, но можеш да направиш много, като предоставиш среда, която прави възможно разцъфването. Ето за това говорихме днес. Важното е не само какво правим, но и какво позволяваме на Бог да прави чрез нас“.

Тази година е първият път, когато Световното събрание за семейството се проведе в Съединените Щати, от първото си свикване през 1994 г., по нареждане на папа Иоан Павел II. Тазгодишната тема на събитието е: „Любовта е нашата мисия: семейството е изпълнено с живот“.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.