Тема

Научни изследвания в областта на ембрионни стволови клетки

Първото Президентство на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни не е вземало отношение към използването на ембрионни стволови клетки за изследователски цели. Липсата на такова отношение не следва да се счита като поддържане или противопоставяне на изказвания на членове на Църквата, независимо дали те са за или против изследванията с ембрионни стволови клетки.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.