Съобщения за медиите

Наблягане на даровете от Спасителя на Коледното послание от Първото президентство

„Исус Христос е Божият несравним дар – дарът на Отца за всички Негови чеда – каза президент Ръсел М. Нелсън от Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни на коледното духовно послание на Първото президентство. – Това рождение с радост празнуваме всяка Коледа.“

  

Президент Нелсън изнесе реч на ежегодното събитие в центъра за конференции на Храмовия площад в Солт Лейк Сити в неделя вечер, 2 декември 2018 г.

Пророкът насърчи светиите от последните дни да „приемат многото дарове, предлагани от Господ“, в това число и неограничена способност да обичат, способността да прощават, покаянието и обещанието за вечен живот.

Останалите говорители бяха сестра Шарън Юбанк от общото президентство на Обществото за взаимопомощ, старейшина Гари Е. Стивънсън от Кворума на дванадесетте апостоли и старейшина Терънс М. Винсън от президентството на Седемдесетте.

„Тревожех се за всички хора, които нашата хуманитарна помощ не може да достигне и как народите понякога ни затрудняват да достигаме до братя и сестри, които страдат“ – каза сестра Юбанк, която ръководи хуманитарните дейности на Църквата в качеството си на директор на LDS Charities.

„Исус Христос ще поправи всяка грешна нота и ще изкупи всеки грешен тон, ако се обръщаме към Него и молим за Неговата помощ“ – обясни тя, припомняйки си истории от своето детство за това колко ѝ било трудно да се научи да пее и свири на пианото „Тиха нощ“.

„Тази част от годината винаги носи спомени за това как отбелязвахме Коледа в детството ми – сподели старейшина Стивънсън. –Това, което най-добре си спомням от отминалите Коледи – моите най-трогателни и любими спомени – не са за това какво съм получавал, а какво съм давал“.

Старейшина Стивънсън си припомни как в младежките си години раздавал на вдовици коледни кошници с лакомства. Когато на него и съпругата му им се родили деца, семейството му започнало една традиция да подаряват подаръци на семейство в нужда. „Тази семейна традиция да служим помогна на сърцата ни да се изпълнят с истинския дух на Коледа.

Каня всеки един от нас да избере да направи нещо, което изразява по един външен начин нашите вътрешни чувства за Спасителя, Исус Христос, като дар, който да Му дадем тази година – каза той.

„Духът на Коледа е един и същ навсякъде – каза старейшина Винсън. – Няма нужда да пътуваме до Светите земи, за да променим нещата или да се доближим до нашия Спасител. Коледа е времето, когато можем да се съсредоточим върху личния ни дар за Спасителя, като непрекъснато обичаме другите и им помагаме“.

Президент Далин Х. Оукс, първи съветник в Първото президентство, бе водещ на коледното послание. Музиката бе предоставена от Хора на Табернакъла при Храмовия площад и оркестъра при Храмовия площад. Песните бяха: „Господ е тук, ликувайте!“, „Първа Коледа“, „Елате, вий всички вярващи“ и „Алелуя“ от „Месия“ на Хендел.

Коледното послание бе излъчено по каналите на Църквата и в сгради за събрания по целия свят. Гледайте цялото коледно послание на LDS.org.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.