Съобщения за медиите

Мормонски ръководители засягат ключови теми по време на конференция по целия свят

 

Ръководителите на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни засегнаха разнообразие от религиозни теми и социални въпроси, докато милиони се бяха събрали по целия свят за 185-та полугодишна обща конференция на Църквата, излъчена от Центъра за конференции, разполагащ с 21 000 места, в Солт Лейк Сити, щата Юта на 26 септември, 3 и 4 октомври 2015 г.

Тъй като мнозинството от 15-те милиона членове на Църквата не могат лично да посетят общата конференция, шестте събрания бяха излъчени по сателит на 80 езика до над 7 400 църковни сгради в повече от 100 страни. Освен това, Църквата излъчи събранията на живо на LDS.org, LDS General Conference YouTube channel и Mormon Channel.

Посланията от конференцията, произнесени от ръководителите на Църквата, ще бъдат преведени скоро на общо 94 езика. Следват откъси от някои от тези послания:

Да следваме ученията и примера на Исус Христос

„Светът, в който живеем, оказва голям натиск върху добрите хора навсякъде, да принизяват или дори да изоставят своите стандарти за праведен живот. Въпреки това, независимо от злото и изкушенията, които ни заобикалят всеки ден, ние можем и ще намерим истинска радост днес, ако водим живот съсредоточен върху Христа. . . Да водим живот, съсредоточен върху Христос, означава да учим за Исус Христос и Евангелието Му, след което да следваме Неговия пример и да спазваме с точност Неговите заповеди.“  – старейшина Ричард Дж. Мейнз

„Всички ние трябва да развиваме и показваме поведение и външен вид, които заявяват, че сме истински последователи на Христос“. – старейшина Куентин Л. Кук

„Всеки един от нас е дошъл на тази земя, след като му е дадена Светлината на Христос. Като следваме примера на Спасителя и живеем както е живял и учил Той, тази светлина ще гори в нас и ще осветява пътя за другите“ – президент Томас С. Монсън          

Укрепване на семействата

„Преди двадесет години, Първото президентство и Кворумът на дванадесетте апостоли издадоха „Семейството: прокламация към света“. В този вдъхновен документ, ние завършваме със следното: „. . . Също така предупреждаваме, че разпадането на семейството ще донесе на отделните хора, общностите и нациите нещастията, предсказани от древните и съвременни пророци“. Като апостоли, ние повторно потвърждаваме това официално предупреждение и днес.“ – старейшина М. Ръсел Балард

„Пътят на щастието минава през основната семейна единица, както е първоначално създадена и открита от нашия Небесен Отец.“ – старейшина Грегъри А. Шуитцър

Стандарти на морално поведение

„Когато се занимаваме с гледането, четенето или преживяването на нещо, което е под стандартите на Небесния Отец, това ни прави по-слаби... Независимо от нашата възраст, ако това, което виждаме, четем, слушаме или избираме да правим, не отговаря на Господните стандарти в „За укрепването на младежите“, изключете го, изхвърлете го, унищожете го, никога повече не се занимавайте с него.“ – сестра Линда Ш. Рийвз

„Нечестието, като неморалното поведение, никога не е фигурирало в отговора.“ – старейшина Куентин Л. Кук

Укрепване на децата и младежите

„ . . . Децата се учат, когато са готови да учат, а не когато ние сме готови да ги учим.“ – старейшина Брадли Д. Фостър

„(Млади хора), сега е критичен момент в живота ви. Изборите, които правите – мисия, образование, брак, кариера и служба в Църквата – ще оформят вечната ви съдба. Това означава, че винаги трябва да гледате напред – да гледате към бъдещето . . . Образованието ви подготвя за по-добри възможности за заетост. Поставя ви в по-добра позиция да служите и да благославяте хората около вас. Помага ви да установите един модел на учение през целия си живот. Ще ви укрепва, за да се борите срещу невежеството и грешките.“ – старейшина Робърт Д. Хейлз

„Тинейджърските години са често години на неувереност, на чувството, че не сте достатъчно добри, на това да се опитвате да намерите мястото си сред вашите връстници и да се опитвате да бъдете като тях. Може да сте изкушавани да снижавате стандартите си и да следвате тълпата, за да бъдете приемани от хората, които желаете да бъдат ваши приятели. Моля ви, бъдете силни и нащрек за всяко нещо, което би ви ограбило от благословиите на вечността. Изборите, които правите тук и сега, са от вечно значение.“ – президент Томас С. Монсън

Да правим избори въз основа на вяра и източници на истина

Ако искате, може да проведете това, което ще нарека „личен съвет“. Прекарайте малко време насаме. Помислете за това, което предстои. Задайте си въпроса: „Кои аспекти от живота ми искам да подсиля, за да мога да укрепвам другите? Къде искам да съм след една година? След две години? Какви избори трябва да правя, за да стигна там?“ Не забравяйте, че вие сте пилотите. Свидетелствам, че като се осъзнаете, Небесният Отец ще ви помогне. Той ще ви води чрез утешителната ръка на Неговия Свят Дух.“ – старейшина Робърт Д. Хейлз

„Въпреки че първоначалният огън на вашата вяра може да е слаб, праведните избори водят до по-голяма увереност в Бог и вашата вяра започва да расте. Трудностите на земния живот се вихрят срещу вас и злите сили се прокрадват в тъмнината, надявайки се да потушат вашата вяра. Но като продължавате да правите добри избори, като се доверявате на Бог и следвате Неговия Син, вашата вяра, продължавайки да расте, става стабилна и непоколебима.“ – старейшина Нийл Л. Андерсън

„Мнозина в днешно време търсят незабавно удовлетворение и незабавно познание по Интернет. За разлика от това, ще бъдем изключително благословени, ако упражняваме вяра и търпение и се обръщаме към нашия Небесен Отец, източникът на цялата истина. Толкова много отговори и потвърждения могат да дойдат чрез ежедневно търсене и изучаване на Писанията и чрез искрена молитва, но няма такива обещания относно Интернет.“ – сестра Линда Ш. Рийвз

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.