Съобщения за медиите

Мормоните участват в „Да изчистим България заедно”

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) се включи в инициативата „Да изчистим България заедно” на 16 септември 2017 г.

Членове и мисионери от клон Бургас почистиха от отпадъци няколко парка, а членове и мисионери от група Хасково направиха същото за район зад Изчислителния център в града.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.