Съобщения за медиите

Мормоните помагат на училище за социално слаби деца

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) направи дарение на Училище по изкуства и занаяти за социално слаби деца „Димитър Екимов“, с. Русаля, Велико Търново. Училището е проект на Сдружения РУСАЛЯ.

Хуманитарните служби на Църквата предоставиха легла, гардероби, бюра, етажерки, маси, столове и кухненски шкафове.

Закриващата церемония по случай хуманитарния проект се проведе на 28 септември 2017 г. Църквата беше представлявана от старейшина и сестра Хенсън – хуманитарната двойка за страната, и Бони Недялкова в качеството на преводач. Те раздадоха на децата и ученически пособия, дарени от семейство Хийтън, членове на Църквата от САЩ.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.